AnaSayfaya git
Teknoloji ve Mühendislik Terimleri Sözlüğü
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LA LE LI LO LS
Seçilen kelimeler: 23 page 1 of 2

1. Ladder logic merdiven mantığı; bir kontrol devresinin fonksiyonlarını sembolik gösterme yollarından biri. Güç hatları merdivenin tırabzanlarını, program elemanları da basamakları oluşturur.
2. Lag 1. bir sinyal ile sinyali alan enstrümanın tepki göstermesi arasında geçen zaman. 2. bir sabit referans noktasına göre iki farklı dalga formu arasındaki zaman ilişkisi
3. LAN local area network; yerel alana ağı. Bilgisayarların birbirlerine yakın konumda olmalarından yararlanarak oluşturulan görece verimli ve yüksek iletişim hızlı şebeke.
4. LAP long Access procedure; uzak erişim prosedürü; CCITT – X25 önerisine uygun olarak veri iletim hattına girme esasları
5. Laser light amplification by stimulated emission of radiation sözcüklerinde türetilmiş akronim. Görünür spektrumda bulunan çok ince ve uyumlu bir elektromanyetik enerji demeti ileten bir ışık. Fazla…
6. Latency time gecikme zamanı, komutların durağan hale gelmesi ile verinin saklandığı yerdeki hareketin başlaması arasında geçen süre.
7. Learning curve öğrenme eğrisi; herhangi bir işin gerçekleştirilmesinde işi yapanın tecrübesi arttıkça görülen gelişmeyi simgeleyen eğri; işin yapılma süresindeki kısalmayı gösterir.
8. LED light emitting diodes; görünür ışık yayan diyotlar
9. Life cycle yaşam döngüsü, bir transdüserin tolerans sınırlarında bozulma olmadan dayanabileceği en az sayıdaki basınç döngüsü
10. Light sensor ışık algılayıcısı; fotosel ile aynı işi gören ancak ondan daha hızlı olan algılayıcı
11. Limit switch belirlenmiş menzil içinde hareket oluştuğunda işlev yapmaya başlayan elektromekanik cihaz
12. Limits of error hata sınırları; bir termokuplun yüzde ile ifade edilen tolerans bandı, ANSI MC-96.1 standardında tanımlanmıştır.
13. Linear doğrusal; neden-sonuç ilişkisinin tam olarak oransal olduğu cihaz veya hareketler
14. Linear load doğrusal yük; davranışı zaman ve koşullara göre birinci derece denklemlerle gösterilebilen tüketeç veya cihazlar, belirli şartlar altında akımın daima gerilim ile orantılı olduğunu söyleyen Fazla…
15. Linear programming doğrusal programlama; bir yöneylem araştırması tekniği. Amaç ve kısıt koşullarının doğrusal eşitsizliklerle ifade edilebildiği çözüm bulma/yönetim tekniği. Amaçlar enazlama (minimizasyon) Fazla…
16. Linearity doğrusallık; ikinci değerdeki bir değişikliğin ilk değerdeki değişiklik ile doğru orantılı olması halinde bu iki değer arasındaki ilişki.
17. Load cell yük hücresi; kuvvet veya ağırlık ölçümü için kullanılan transdüser, kendi üzerinde yarattığı zorlamaya bakarak kuvvet veya ağırlığın değerini anlayan ölçme aygıtı
18. Loop döngü; 1. kapalı devre; halka biçiminde kapalı elektrik devresi. 2. birkaç kez uygulanan komutlar grubu
19. Loop bandwidth bir kontrol döngüsünün kontrol parametresindeki değişime yanıt verebileceği maksimum sınır
20. Loop circuit toprak dönüşü olmayan halka biçimli kapalı devre.
< AnaSayfaya git Hakkında | Teknikvideo Ana Portal | Top 10 | Sözlükler | Login ^ Yukarı
© 2015 Admin User XHTML | CSS Powered by Glossword 

teknik teriminin bir anlamı da "" ifadesidir.Eğer ifadesinin anlamının "" ifadesinden ayrı olduğunu düşüyorsanız sitemizde " " ifadesini aratınız ve diğer sözlüklere de bakınız. Yine de ile ilgili farklı anlamlar olduğunu düşünürseniz ifadesini Google arama motorunda buraya tıklayarak aratınız. nedir? veya ne demek? diye de aratabilirsiniz. İngilizce Türkçe ve Türkçe İngilizce online sözlük olan bu Teknik Sözlük, Kategorilere ayrılmış binlerce teknik terim, söz ve sözcükleri sunmaktadır. Özellikle enerji santralları olan doğalgaz kombine çevrim, akışkan yataklı, nükleer, konvansiyonel kömürlü santraller ile hidroelektrik santrallerinde karşılaşılabilecek tüm kısımlara ait teknik terimler teknikvideo güvencesiyle sunulmaktadır. Aynı zamanda gıda terimleri, bilgisayar terimleri, denizcilik terimleri, inşaat terimleri, tasarım ve imalat teknolojileri terimleri, otomotiv teknik terimler ve YDS yabancı dil ingilizce sınavında en çok çıkan kelimeler arama kutusu kullanılarak sorgulanabilmektedir.

Etiketler:

,

Enerji santralları

doğalgaz kombine çevrim santral terimleri

,

akışkan yataklı santral terimleri

,

konvansiyonel kömürlü santral terimleri

,

hidroelektrik santral terimleri

,
denizcilik terimleri
,
gıda terimleri
,
bilgisayar terimleri
,
inşaat terimleri
,
tasarım ve imalat terimleri
,
otomotiv terimleri
,
YDS yabancı dil kelimeleri