AnaSayfaya git
Teknoloji ve Mühendislik Terimleri Sözlüğü
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SC SE SI SM SP SQ ST SU SW SY
Seçilen kelimeler: 23 page 1 of 2

1. SCADA supervisory control and data acquisition; gözetimsel kontrol ve veri toplama. Ekipmanların uzaktan izlenmeside, konut gönderilmesinde ve veri toplamada kullanılan bilgisayar tabanlı sistem Fazla…
2. Scan tarama; 1. süreç sensörlerindeki verilerin hesaplama amacıyla incelenmesi. 2. PLC'lerin girdi-çıktıların değerlerini güncellemek için yaptıkları işlem.
3. Scan time tarama zamanı; PLc programının girdi-çıktı değerlerini güncelemek için geçirdiği zaman
4. Semiconductor yarı iletken; bir iletkenden daha yüksek yalıtkanlığa, bir yalıtkandan daha düşük iletkenliğe sahip olan katı madde. Silicon, germanium, kurşun sülfat, selenium, gallium arsenid Fazla…
5. Sensor algılayıcı; girişi fiziksel büyüklük, çıkışı sayısal olarak ölçülebilir herhangi bir büyüklük olan transdüser.
6. Sequence control bir makine hareketinin diğerini başlatması şeklinde devam eden ardışık makine hareketlerinin kontrolü.
7. Servo mechanism pozisyon, hız, ivme gibi herhangi bir çıktıdan geri besleme alarak çalışan otomatik, kapalı çevrim kontrol sistemi.
8. Servomotor 1. birincil kontrol sağlayan güç tahrikli mekanizma 2. Elektriksel girdilerin motor rotorunun pozisyonunu belirlediği elektromekanik cihaz. Makine ve robot üretiminde kullanılır.
9. Signal conditioning sinyal koşullandırma; bir sinyali şeklini veya modunu işleyerek bir cihaz ile uyumlu hale getirme.
10. SMS short message service; kısa mesaj hizmeti. Telekomünikasyon şebekelerinde kullanılan bir yazılı iletişim standardı
11. SPC statistical process control; istatistiksel süreç kontrolü; son ürünlerin muayenesi yerine üretim sürecinin izlenerek verilerin istatistiksel analize tabi tutulmasını, böylelikle sürecin Fazla…
12. SQL Structured query language; yapısal sorgulama dili; ilişkisel yapıdaki veri tabanlarında veri erişimi için kullanılan bir dil. Başka bir dil QBE (query by examples)'tır.
13. Standards bir ürünün ölçüleceği kural veya ölçü birimi. Kalite, ağırlık, değer gibi herhangi bir büyüklüğün ölçülmesine veya oluşturulmasına yönelik kurallar kümesi.
14. State languages durum dilleri, gerçek dünyadaki işlem sıralarını ifade etmek için kullanılan programlama dilleri. Bu diller bir programın bir durumlar veya adımlar silsilesi şeklinde gösterildiği, yazılım Fazla…
15. Step motor adım motoru; rotoru çok küçük açılarda hareket ettirip durdurulabilen motor türü.
16. Stepper motor step motor; adım motoru
17. Stereolithography CAD dosyalarından doğrudan katı plastik prorotip ürünler elde etmeye yarayan bir yöntem. Işığa hassas reçine üzerine mor ötesi ışınlar düşürme prensibi ile çalışır.
18. Strategies bir amaca ulaşmak için planlanan ana işlemler.
19. Supervisory control gözetimsel kontrol; bilgisayarların operatör arabirimi olarak kullanaılarak süreçlerin izlenmesi
20. Switch anahtar; bir elektrik devresinin bağlatılarını kurmak, kaldırmak, değiştirmek için kullanılan cihaz. Otomasyon uygulamalarından switch başka manyetik alanlar ile çalıştırılan anahtar Fazla…
< AnaSayfaya git Hakkında | Teknikvideo Ana Portal | Top 10 | Sözlükler | Login ^ Yukarı
© 2015 Admin User XHTML | CSS Powered by Glossword 

teknik teriminin bir anlamı da "" ifadesidir.Eğer ifadesinin anlamının "" ifadesinden ayrı olduğunu düşüyorsanız sitemizde " " ifadesini aratınız ve diğer sözlüklere de bakınız. Yine de ile ilgili farklı anlamlar olduğunu düşünürseniz ifadesini Google arama motorunda buraya tıklayarak aratınız. nedir? veya ne demek? diye de aratabilirsiniz. İngilizce Türkçe ve Türkçe İngilizce online sözlük olan bu Teknik Sözlük, Kategorilere ayrılmış binlerce teknik terim, söz ve sözcükleri sunmaktadır. Özellikle enerji santralları olan doğalgaz kombine çevrim, akışkan yataklı, nükleer, konvansiyonel kömürlü santraller ile hidroelektrik santrallerinde karşılaşılabilecek tüm kısımlara ait teknik terimler teknikvideo güvencesiyle sunulmaktadır. Aynı zamanda gıda terimleri, bilgisayar terimleri, denizcilik terimleri, inşaat terimleri, tasarım ve imalat teknolojileri terimleri, otomotiv teknik terimler ve YDS yabancı dil ingilizce sınavında en çok çıkan kelimeler arama kutusu kullanılarak sorgulanabilmektedir.

Etiketler:

,

Enerji santralları

doğalgaz kombine çevrim santral terimleri

,

akışkan yataklı santral terimleri

,

konvansiyonel kömürlü santral terimleri

,

hidroelektrik santral terimleri

,
denizcilik terimleri
,
gıda terimleri
,
bilgisayar terimleri
,
inşaat terimleri
,
tasarım ve imalat terimleri
,
otomotiv terimleri
,
YDS yabancı dil kelimeleri