AnaSayfaya git
Teknoloji ve Mühendislik Terimleri Sözlüğü
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
OC OE OF OI OL ON OO OP OU OV
Seçilen kelimeler: 22 page 1 of 2

1. OCR optical character recgnition; optik karakter tanıma Ek olarak: makinelerin yazılı veya basılı harf ve rakamları ışık algılama metotları kullanarak tanıma özelliği. El yazısını tanıma Fazla…
2. OEM original equipment manufacturer. Başka imalatçılardan veya kendi imalat atölyelerinden aldıkları montaj ve alt montaj parçalarını birleştirerek otomobil, makine ve ekipman oluşturan Fazla…
3. Off-line çevrim dışı; ana işlem biriminin doğrudan doğruya kontrolü altında bulunmayan birim
4. Offset bir süreç değişkeninde, çoğunlukla sıcaklık büyüklüğünün olması gereken değeri ile gerçek değeri arasındaki fark
5. OI operator interface; operatör arayüzü; bir sürecin veya makinenin durumunu operatöre gösteren donanım ve yazılım sistemi, insan operatör ile makine arasındaki bağıntı.
6. OLE object linking and embedding; nesne bağıntılama ve gömme; herhangi bir ofis yazılımındaki nesnelerin başka yazılımlar tarafından kullanılmasını sağlayan Microsoft teknolojisi.
7. On-line hatta bağlı; belirli bir birimin bilgisayar tarafından kontrol edilecek bir işleyiş durumunda olmasını ifade eden deyim
8. On/off controller eylemi yalnızca tamamen açık veya tamamen kapalı olan kontrolör/denetçi.
9. OOP object oriented programming; nesne yönelimli programlama; yazılım geliştirmede kullanılan en son yaklaşımlardan biri. Yazılımların programlamasında ve sonradan yapılacak değişikliklerde Fazla…
10. OPC OLE for process control; nesne bağıntılama ve gömme teknolojisinin süreç kontrolü yazılımlarında da kullanmasını olanaklı kılan yazılım teknolojisi, Microsoft tarafından geliştirilmiştir. Fazla…
11. OPC DA OPC data access; OPC teknolojisindeki veri erişim yöntemi
12. OPC DE OPC sistemindeki veri değişim yöntemi
13. Open circuit açık devre. Ölçme devresinin herhangi bir yerinde temasın, elektriksel iletişimin bulunmaması durumu. Açık devre çoğunlukla gerilimdeki hızlı ve ani düşüşlerle karakterize edilir.
14. Open loop control açık döngü kontrolü; çıkış değişkeninin direkt olarak sistem girdisi tarafından üretilmesi için tasarımlanmış sistem yapısı. Bu yapıda geri besleme elemanı bulunmaz.
15. Open systems farklı standartlarla uyumlu bileşenlerin bir arada kullanılabilmesine olanak sağlayan yapılara verilen genel ad.
16. Operating system bir bilgisayarın faaliyetlerini, çeşitli bileşenlerini ve başka bilgisayar ve çevre üniteleriyle olan ilişkilerini kontrol ederek yöneten sistem programı.
17. Optimization en iyileme; bir sistemi oluşturan tüm bileşenlerin sistem amacı doğrultusunda çalıştırılması için yapılması gereken düzenlemenin, bileşenlerin alması gereken değerlerin ne olduğunun Fazla…
18. Output çıktı; çıkış terminalinde ölçülen elektrik sinyal değeri.
19. Outputs bir sistemin faaliyetleri sonunda elde edilen bilgi ve değerler bütünü.
20. Overflow taşma; bir kayıtın kendisine ait adres içinde saklanamaması durumu.
< AnaSayfaya git Hakkında | Teknikvideo Ana Portal | Top 10 | Sözlükler | Login ^ Yukarı
© 2015 Admin User XHTML | CSS Powered by Glossword 

teknik teriminin bir anlamı da "" ifadesidir.Eğer ifadesinin anlamının "" ifadesinden ayrı olduğunu düşüyorsanız sitemizde " " ifadesini aratınız ve diğer sözlüklere de bakınız. Yine de ile ilgili farklı anlamlar olduğunu düşünürseniz ifadesini Google arama motorunda buraya tıklayarak aratınız. nedir? veya ne demek? diye de aratabilirsiniz. İngilizce Türkçe ve Türkçe İngilizce online sözlük olan bu Teknik Sözlük, Kategorilere ayrılmış binlerce teknik terim, söz ve sözcükleri sunmaktadır. Özellikle enerji santralları olan doğalgaz kombine çevrim, akışkan yataklı, nükleer, konvansiyonel kömürlü santraller ile hidroelektrik santrallerinde karşılaşılabilecek tüm kısımlara ait teknik terimler teknikvideo güvencesiyle sunulmaktadır. Aynı zamanda gıda terimleri, bilgisayar terimleri, denizcilik terimleri, inşaat terimleri, tasarım ve imalat teknolojileri terimleri, otomotiv teknik terimler ve YDS yabancı dil ingilizce sınavında en çok çıkan kelimeler arama kutusu kullanılarak sorgulanabilmektedir.

Etiketler:

,

Enerji santralları

doğalgaz kombine çevrim santral terimleri

,

akışkan yataklı santral terimleri

,

konvansiyonel kömürlü santral terimleri

,

hidroelektrik santral terimleri

,
denizcilik terimleri
,
gıda terimleri
,
bilgisayar terimleri
,
inşaat terimleri
,
tasarım ve imalat terimleri
,
otomotiv terimleri
,
YDS yabancı dil kelimeleri