AnaSayfaya git
İş ve Para Piyasaları Sözlüğü
A
Seçilen kelimeler: 36 page 1 of 2

1. Acenta Agent Ek olarak: Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir Fazla…
2. Adi Akreditif Simple Credit Ek olarak: Taahhüt ve özel koşulları içermeyen akreditiftir. Lehdarın belgelere gerek kalmadan poliçe çekmeye yetkili kıldığı vesikasız kredi. Belli bir tutar için Fazla…
3. Adi Hisse Senetleri Common Stocks Ek olarak: Özel birtakım üstünlükleri ve hakları sağlamayan hisse senetleridir.
4. Ahde Vefa Pacta Sunt Servanda Ek olarak: Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık
5. Akış Diyagramı Flow-Charting Ek olarak: Prosedürlerin, bilgilerin ve dokümanların akışını gösteren diyagram. Bu teknik karmaşık akışların ya da prosedürlerin özet olarak anlatımına imkân verir.
6. Akreditif Letter Of Credit Ek olarak: Teminat mektubu; ticaret finansmanı olarak kullanılan kredi. İthalatçı firmaların kendi ülkelerinde başvurdukları bankaları yoluyla kendilerine mal satan Fazla…
7. Akreditif Amiri Applicant For The Credit Ek olarak: Akreditifi açtıran ithalatçı veya alıcı
8. Akreditif Mektubu General Letter Of Credit Ek olarak: Akreditifi açan bankanın akreditifi açtığını bildiren, çoğunlukla bankanın muhabiri aracılığıyla, bazan da doğrudan doğruya lehdara gönderilen mektup
9. Akreditif Sözleşmesi Letter Of Credit's Aggrement Ek olarak: Akreditif emrini veren müşteri/ithalatçı-alıcı/ ile banka arasında imzalanan ve bankanın müşteriye açacağı kredinin koşullarını kapsayan Fazla…
10. Akseptans Acceptance Ek olarak: Kabul edilmiş poliçe, bir poliçeyi ödeyecek kimse tarafından poliçe bedelinin vadesinde ödeneceğinin imza yoluyla taahhüt edilmesi
11. Aktif Asset Ek olarak: Bir bilançonun dönen ve duran varlıklardan oluşan sol kısmını ifade eder.
12. Aktüer Actuary Ek olarak: Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, Fazla…
13. Alacak Credit Ek olarak: Çift taraflı kayıt metodolojisinde sağ taraftaki kayıtlara verilen addır. Pasif hesaplar ilk kayıtlarını alacak tarafından alırlar.
14. Alacak Devir Hızı Receivables Turnover Ek olarak: Ticari alacakların kaç kez satışlara dönüştüğünü göstermektedir.
15. Alan Çalışması Standartları Field Work Standards Ek olarak: Alan çalışması standartları, denetim görevini yerine getirmek için gerekli çatıyı kurar. Alan Çalışması standartlarının amacı, denetçinin izlemek Fazla…
16. Alan Örneklemesi Area Sampling Ek olarak: Coğrafi alanların örnekleme çerçevesi olarak kullanılmasıdır
17. Alıcılar Accounts Receivable Ek olarak: İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından kaynaklanan senetsiz alacakların izlendiği hesaptır.
18. Alım Opsiyonu Call Option Ek olarak: Opsiyonu alan tarafa, opsiyon sözleşmesine konu değeri, önceden belirlemiş fiyattan belirli bir zamanda veya belirli bir süre boyunca alma hakkını veren opsiyon Fazla…
19. Altın Gold Ek olarak: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından standartları belirtilen kıymetli maden.
20. Altın Bankacılığı Gold Banking Ek olarak: Altın üzerine işlemler yapabilen bankacılık sistemi.
< AnaSayfaya git Hakkında | Teknikvideo Ana Portal | Top 10 | Sözlükler | Login ^ Yukarı
© 2015 Admin User XHTML | CSS Powered by Glossword 

teknik teriminin bir anlamı da "" ifadesidir.Eğer ifadesinin anlamının "" ifadesinden ayrı olduğunu düşüyorsanız sitemizde " " ifadesini aratınız ve diğer sözlüklere de bakınız. Yine de ile ilgili farklı anlamlar olduğunu düşünürseniz ifadesini Google arama motorunda buraya tıklayarak aratınız. nedir? veya ne demek? diye de aratabilirsiniz. İngilizce Türkçe ve Türkçe İngilizce online sözlük olan bu Teknik Sözlük, Kategorilere ayrılmış binlerce teknik terim, söz ve sözcükleri sunmaktadır. Özellikle enerji santralları olan doğalgaz kombine çevrim, akışkan yataklı, nükleer, konvansiyonel kömürlü santraller ile hidroelektrik santrallerinde karşılaşılabilecek tüm kısımlara ait teknik terimler teknikvideo güvencesiyle sunulmaktadır. Aynı zamanda gıda terimleri, bilgisayar terimleri, denizcilik terimleri, inşaat terimleri, tasarım ve imalat teknolojileri terimleri, otomotiv teknik terimler ve YDS yabancı dil ingilizce sınavında en çok çıkan kelimeler arama kutusu kullanılarak sorgulanabilmektedir.

Etiketler:

,

Enerji santralları

doğalgaz kombine çevrim santral terimleri

,

akışkan yataklı santral terimleri

,

konvansiyonel kömürlü santral terimleri

,

hidroelektrik santral terimleri

,
denizcilik terimleri
,
gıda terimleri
,
bilgisayar terimleri
,
inşaat terimleri
,
tasarım ve imalat terimleri
,
otomotiv terimleri
,
YDS yabancı dil kelimeleri