AnaSayfaya git
Gıda Mühendisliği Terimleri Sözlüğü Tür-İng → İçerik
A

Abrasif, Aşındırıcı, Acılaşma, Acılık, Adyabatik Doyma Eğrisi, Adyabatik, Isı Geçirmez, Akı, Akım Şeması, Akışkan, Akışkan Yatak, Akışkan Yataklı Kurutucu, Aktarım Akısı, Aktarım Birimi Sayısı, Aktarım İşlevi, Aktarma, Türevsel Vites Dişli Kutusu, Alan Ayarlama, Alg, Alkollü İçecekler, Alt Denetim Sınırı, Alt Isıl Değer, Altlık, Alçalma, Azalma Oranı, Ambar, Depo, Ana Kültür, Ani Damıtma, Anlık Işıma, Ara Kültür, Ara Ürünler, Arap Zamkı, Arayüzey, Arayüzey Gerilimi, Ardışık Düzlem Duvarlar, Arıtık, Aritmetik Ortalama, Aritmetik Ortalama Çapı, Asetik Asit, Asılı Damla Yöntemi, Asitliği Düzenleyiciler, Ateş, Atık, Atomizerler, Ayar, Ayırıcı, Ayırma, Ayrıntılı Boyama, Azalan Hız Dönemi, Azalma Oranı, Azalma, Zayıflama Oranı, Açık Döngü, Açık Düzge, Açık Yüzey Akışı, Ağartma, Ağırlıklı Ortalama, Aşı, Aşılama,Ekim, Aşındırıcı Maddeler

B

Baca Gazı, Bahçecilik, Bakteri, Bakteri Öldüren, Bakteri Öldürücü, Bakteriler, Bakterinin Gelişimini Önleyici, Bakteriostatik, Bakteriyofaj, Bakteriyosin, Bantlı Kurutucular, Basamak - Kademe - Aşama, Basamak Uyarı, Basamak Yanıtı, Basıklık veya Bir Dağılım İçindeki Pik Seviyesi, Basınç Farkı Ölçer, Basit Boyama, Basit Gelişigüzel Örnekleme, Basit Işık Mikroskobu, Bayatlama, Bayılma, Çökme, Bağ Bileşeni, Bağıl Nem, Göreli Nem, Bağımlı Değişken, Bağımsız Değişken, Bağıntı, İlinti, Bağlanma Yeri, Bağlı Nem, Bağlı Olmayan Su, Bağlı Su, Baş Dönmesi, Başlatıcı Kültür, Başlatıcı, Çalıştırıcı, İşletici, Bekletme, Belirteç, Benzeşen Ölçüler, Berraklaştırma, Besleme, Besleme Akış Hızı, Besleme Düzeni, Beslemeli Kesikli Süreç, Betimsel İstatistik, Beyaz Cisim, Bileşen, Bileşen Denkliği, Bileşik, Birleştirilmiş, Tümleşik, Bilgisayar Denetimi, Bingam Plastik, Biracılık, Biralık Çimlendirilmiş Arpa, Birikim, Birikinti Etmeni, Kirlilik Etmeni, Birim, Birim İşlem, Birinci Derece Düzge, Birinci Dereceden Aşama, Birincil Boya, Birincil Metabolit, Birleşik Isı Aktarım Katsayısı, Birleşme, bütünleşme, Birleştirici Körükler, Bitkinlik, Biyoişlem, Biyokimyasal Oksijen Gereksinimi (BOG), Biyokütle, Biyolojik Dönüşüm, Biyolojik Yıkım, Biyosentez, Biyotepkime, Biçim Etkeni S, Biçimi Bozulmak, Biçimsizleşme, Boda Kararlılık Ölçütü, Boda Çizim, Boyut, Bozulma (Gıda), Bozulma,kötüleşme, Boğaz Ağrısı, Boşluk, Boşluk Oranı, Buhar Basıncı, Buhar Taşıma Sığası, Buharla Dezenfekte Etmek, Tütsülemek, Buharlaşan Yüzey, Buharlaşma, Buharlaşma Isısı, Buharlaştırıcı, Buharlaştırma, Evaporasyon, Bulanık Görme, Bulanıklılık, Böcek Zehiri, Bölgesel Yönlendirilmiş Mutasyon, Büyüme Evreleri, Büyütme Işlemi, Büzülme, Büzülme Katsayısı

C

Canlı Hücre, Cebir, Cins

D

Dalga, Dalgalanma, Damıtık, Damıtma, Damla, Dağılım Genişliği - Aralığı, Dağıtılmış Koşullu Değişkenler, Delikli Ölçer, Delikli/Elek Tepsi, Delikten Yayınma, Delikten Yayınma Direnç Katsayısı, Denetim, Denetim Ayarları, Denetim Noktaları, Denetim Subabı, Kapakçığı, Denetim Çizgesi, Denetlenebilirlik-Yönetilebilirlik, Denetlenen Oylum, Denetçi, Denetmen, Deneylerin Tasarımı, Denge, Denge Bağı / Bağ Çizgisi, Denge Doğrusu (Eğrisi), Denge Nemi Equilibrium, Denge Sıcaklığı, Dengedeki Nem İçeriği, Derece, Takım, Derinlemesine Dolaşımlı Kurutma, Derişik, Derişim, Devamsız, Kesikli Denetim Eylemi, Devrilme Oranı, Değirmen, Değişim, Değişim Nem İçeriği, Değişim Noktası, Değişim İncelemesi, Değişkenlerin Ayrımı, Değişmeyen Hız Dönemi, Değiştirilmiş Nişasta, Değme Açısı, Dielektrik Değişmezi, Dielektrik Kaybı, Dielektrikli Isıtma, Dielektrikli Kurutucu, Dik Açılı Yansıma, Dinamik, Devingen Hata, Devinim Yanılgısı, Direnç Köprüsü, Dirençlilik, Dizin, Dış Etkenler, Dışakan, Dışkı, Dışkıdan Kirlenme, Dolambaçlılık, Dolaylı Isıtma, Dolgulu Kolon, Dolgulu Yatak, Dondurarak Kurutma, Donduruculu Kurutucu, Doygun Buhar, Doygun Sıvı, Doygunluk Nemi, Doyma, Doğalsızlama, Doğrudan Isıtma, Doğrudan Sayısal Denetim, Doğruluk,Kesinlik, Doğrusal Büzülme Katsayısı, Doğrusal Geçirim, Doğrusal Kayma Katsayısı, Doğrusal Uyumlama, Doğrusallaştırma, Dumanlama, Duncan Çoklu Aralık Testi, Durağan, Durağan Evre, Durgun, Durulama, Duvar Etkisi, Duvar Sürüklenmesi, Duyusal Deneme, Duyusal Değerlendirme, Dökme Plak Yöntemi, Dönen Diskler, Döner Kurutucu, Döngü, Çember, Öze, Dönüşüm

E

Ekmek kabuğu, Ekmek Kıtırı, Ekmek Mayası, Eksenel, Eksil Sönümlü, Ekstrüzyon, Çektirme, Çekme, Ekzotoksin, Ekşi Krema, Elek, Elektriksel Yalıtkanlık, Elektriksel İletkenlik, Elektron Mikroskobu, Elektronik Denetleyici, Elektronik Titreşim, Elektronik Salgı, Eleme, Eleme Panelleri, Seçme Görüşmeleri, Elma Şarabı, Embriyo (Buğday), Rüşeym, Emme Gücü, Emülgatör, Sıvı Asıltı Yapıcı, Emülsiyon, Sıvı Asıltı, En Düşük Akışkanlaşma Hızı, En Muhtemel Sayı, En Uygunlaştırma, Endotoksin, Enerji Aktarımı Yapan Sistem, Enerji Dengesi, Enerji Denkliği, Enerji Düzenleyici, Enfeksiyon, Bulaşma, Geçme, İstila, Entalpi, Enterik Patojen, Enterotoksin, Entropi, Eritme, Çözme, Erteleme, Gecikme Süresi, Esneklik, Esneklik Katsayısı, Esneme Sınırı, Esneme-Plastik Germe, Etkileşim, Etkili Süre Değişmezleri, Etkin Basınç, Fugasite, Etkin Sıklık, Etkinlik, Etkinlik Enerjisi, Etkinlik Çarpanı, Etkizleştirme, Evre-Zıt Mikroskobu, Eylemsiz, Asal, Eğilme, Eş Kaynar, Azeotrop, Eşbasınçta Genleşme, Eşdeğer Çap, Eşik(Başlangıç), Eşik(Başlangıç) Değerleri, Eşmerkezli, Eşözekli, Eşmolar, Eşsıcaklık, Eşsıcaklık Yüzeye Soğurma Eğrisi, Eşsıcaklıkta Sıkıştırma, Eşsıcaklıkta Yaşlık Eğrisi, Eşyönlü Akım, Eşönlü Kurutma

F

Faj, Faktoriyel Noktalar, Fakültatif, Yetenekli, Dayanabilir, Faz, Evre, Fazla Tepken, Artan Tepken, Felç, Fermentasyon, Kükreme, Fermentör, Fiziksel Nitelikler, Flagella, Flagellum, Fluoressant Mikroskobu, Fosfat İzyolu, Fosfoketolaz Izyolu, Fotosentez, Frekans Yanıtı Sıklık Tepkisi, Frekans,Sıklık, Fungus

G

Gel-git Pompa, Gen, Gen Düzenlemesi, Gen İfadesi, Genleşici, Genlik Oranı, Genom, Geri Akıtma, Geri Besleme, Geri Döngü (Dönek),Geri Akıtma, Geri Dönüşüm Oranı, Geri Kalma Evresi, Geri Kalma, Gecikme, Sürünceme, Geri Kazanım, Geri Tutma, Gerilim, Gerilim Gevşemesi, Gerinim, Gerçek Yoğunluk, Gerçekleştirme, Uygulama, Yerine getirme, Geçici, Kısa Süreli, Süreksiz, Geçirgenlik, Geçirimlilik, Geçiş Bölgesi, Geçişim, Ozmos, Gıda Kökenli Hastalık, Gıda ve İlaç Yönetim (GİY), Giren, Girdi, Gizil, Gizli Isı, Gram Boyama, Gri Cisim, Göreli Uçuculuk, Görünür Isı, Duyulan Isı, Görüş katsayısı, Gösterge Basıncı, Gözenek, Gözenekli, Gözenekli Malzemeler, Gözeneklilik, Güneşle Kurutma, Güven Sınırları, Güvenlik, Güvenlilik, Güç Sayısı

H

Halk Sağlığını Koruma Tedbirleri, Halk Sağlığını Koruyucu, Halofilik, Hareket, Eylem Zamanları, Hasat, Hastalanmiş Kişi, Hastalık Yapıcı, Hava Basınçlı, Hava Besleme, Hava Kökenli, Hava Sızıntısı, Havayla Kaldırmalı Kurutucular, Hayvansal Yağ, Domuz Yağı, Haşlama, Hedefi Aşma, Hedonik Ölçek, Heterofermentatif, Hidrojenleme, Hidrometre, Hipertonik, Hipotez Denemesi, Sınaması, Hipotonik Çözelti, Histerezis, Hız Değişmezi, Homofermentatif, Hunter Lab Renk Düzgesi, Hücre Duvarı, Hücre Zarı

I

Isı Akısı, Isı Akışı, Isı Aktarım Akısı, Isı Aktarım Katsayısı, Isı Aktarımı, Isı Değiştirici, Isı Geçirimsiz Doyma Sıcaklığı, Isı Geçirimsiz Doyma, Değişmeyen Isıda Doyma, Isı Iletim Katsayısı, Isı Sığası, Isı Taşınımı, Isı Veren Tepkime, Isı Üretimi, Isıl, Isıl Değer, Isıl Değişim, Isıl Direnç, Isıl Dirençli Bakteri, Isıl Duyarlı Bakteri, Isıl Yayınma, Isıl Yayınma Katsayısı, Islak Termometre Sıcaklığı, Islanma Isısı, Islatma (Tahıllar), Işın Boyu, Işınım, Işınım Dalgabantı, Işınım Isı Aktarım Katsayısı, Işınımlı Kurutma

J

Jel, Jel Elektroforezi, Jelatinizasyon, Jelleşme

K

Kabarma (Hamur), Kabarma, Köpürme, Kabuk Kütle İtkisi Denkliği, Kabuklu Deniz Hayvanı, Kabuğunu Çıkarmak, Kademeli Gelişigüzel Örnekleme, Kahve Çekirdeği, Kahverengileşme, Kaldıraç Kuralı, Kalıcılık Veren, Kana Geçme, Kanatlı, Kanatçık, Kapalı Döngü, Kapı, Kapsid, Kapsül, Kara Cisim (Kara Madde), Karamelizasyon, Karanlık Saha Mikroskobu, Kararsızlık, Kargaşalı Akış, Karışabilir, Karışık Kültür, Karışım Tasarımı, Karışır , Çözünür, Karkas, Karmaşık Denetim Düzgeleri, Karmaşık Süreç Çözümlemesi, Karşıt Akım, Karşıt Boya, Kasılma, Katı Besiyeri, Katı Diffüzyon Yöntemi, Katı Sönümleme, Katı Yağ, Katı Yoğunluğu, Katıdan Buharlaşma S, Katıdan Özütleme, Katılık, Katmanlı Akış, Katsayı, Kaydırılmış Birinci Mertebe, Kayganlaştırıcı, Yüzey Etkin Madde, Kayışlı Kurutucular, Kayma Gerinimi, Kaynama Noktası, Kaynatma, Kazıyıcı, Kağıt Disk Yöntemi, Kefir, Kemostat, Kendinden Ayarlama, Kepek, Kesikli Kurutma, Kesikli Reaktör, Kesikli İşlem, Kesikli, Kazan, Kesim, Kesim, Ayrım, Kesir, Kesinlik, Duyarlılık, Kesirli Çok Etkenli Deney Tasarımı, Keçiboynuzu Zamkı, Ki-Kare Dağılımı, Kılcal, Kılcal Akış, Kılcal Gevşeme, Kılcal Gözenekli Maddeler, Kılcal Yoğunlaşma, Kılcal Çekicilik, Kılıf, Kılıfa Doldurmak (Sosis), Dolgu, Kımız, Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Kimyasal Su Giderme, Kimyasal Çekicilik, Kırılganlık, Kırılabilirlik, Kirlenme, Bulaşma, Kirlenmiş Gıda, Kısmi Basınç, Kızartma, Kavurma, Kızgın Buhar, Kızgın Buharla Kurutma, Kızgın Çözgenle Kurutma, Kızgınlık Derecesi, Kızıl Scarlet, Kızıl Ötesi, Kızılötesi Isıtma, Kodon, Kofaktör, Kok, Koku, Kolajen, Koloidal Özellikler, Koloni, Kompleks yapıcı, Kompresör, Sıkıştırıcı, Konjugasyon, Konçlama, Korteks, Kostik Soda, Kovaryans, Birlikte Değişim, Koyulaştırıcı, Koyulaştırma, Kristalizasyon, Kristallendirme, Kristallendirici, Kritik Kontrol Noktaları, Tipik Denetim,Kesin Denetim, Ksantan, Kupkuru Gaz, Kupkuru Hava, Kupkuru Katı, Kuramsal Aşama, Kuramsal Değer, Kuru Baklagiller, Kuru Termometre Sıcaklığı, Kuruma Eğrisi, Kuruma Gerilimi, Kuruma Hızı, Kuruma Tavrı, Kuruma Verileri, Kurutma, Kurutma (Malt), Kurutma Bedeli, Kurutma Gideri, Kurutma Bölmesi, Kusma, Köpük, Köpük Giderici, Köpüren Şarap, Küf, Küf Mantarı, Mantar,Küf F, Kümeden Gelişigüzel Örnekleme, Kürleme, Tuzlamak, Tütsülemek, Küspe, Küspe, Posa, Kütle Akısı, Kütle Aktarım Akısı, Kütle Aktarım Katsayısı, Kütle Dengesi,Kütle Denkliği, Kütle Kesiri, Kütle Ortalama Çapı

L

Laktik Asit, Laplace Dönüşümü, Lizogenik Bakteriler, Logaritmik Ortalama Alan, Logaritmik Ortalama Sıcaklık Farkı, LSD Testi

P

Püskürtme Memeleri

Ç

Çalkalama, Çalkalayıcı, Çapraz Akım, Çark, Çarpıklık, Bozulma Miktarının Ölçümü, Çarpışma, Çekme Gerilimi, Çelat, Kıstırıcı Madde, Metal tutuklayıcı, Çerez (Güçlendirilmiş) Şarap, Çeviri, Çevirme Katsayısı, Dönüştürme çarpanı, Çıban, Çift Kutupsal Dönüş, Çıkan, Çıktı, Çimlenme, Filizlenme, Çınlayan, Yankı Yapan, Salınım Yapan, Çıpa, Çiylenme Noktası, Çiğnenebilirlik, Çocuk Felci, Çok Aşamalı Kurutucular, Çok Kademeli - Basamaklı - Aşamalı, Çok Katlı Molekül Tutma, Çoklu Karşılaştırma Testi, Çöktürme, Çözgenle Su Giderme, Çözünürlük

İ

İki Terimli Dağılım, Binom Dağılımı Yalnızca İki Olay Meydana Gelebildiğinde, İki Yollu Anova, İkili, İkili Karşılaştırma, İkinci Derece Düzgeç, İkincil Metabolit, İleri Besleme, Ön Besleme, İletim, İlk Koşul, Başlangıç Koşulu, İndirgenmiş Basınç, İnkübasyon, İnkübatör(Etüv), İntoksikasyon, İrmik, İsilik, İtici, İtici Kuvvet,Yürütücü Kuvvet, İtici Güç,Sürükleyici Kuvvet, İvme, İzotonik Çözelti, İzyolu, İç Etkiler, İç Organların Çıkarılması (Tavuk), İşaret, Uyarı, İşletme Doğrusu, Çalışma Eğrisi

< AnaSayfaya git Hakkında | Teknikvideo Ana Portal | Top 10 | Sözlükler | Login ^ Yukarı
© 2015 Admin User XHTML | CSS Powered by Glossword 

teknik teriminin bir anlamı da "" ifadesidir.Eğer ifadesinin anlamının "" ifadesinden ayrı olduğunu düşüyorsanız sitemizde " " ifadesini aratınız ve diğer sözlüklere de bakınız. Yine de ile ilgili farklı anlamlar olduğunu düşünürseniz ifadesini Google arama motorunda buraya tıklayarak aratınız. nedir? veya ne demek? diye de aratabilirsiniz. İngilizce Türkçe ve Türkçe İngilizce online sözlük olan bu Teknik Sözlük, Kategorilere ayrılmış binlerce teknik terim, söz ve sözcükleri sunmaktadır. Özellikle enerji santralları olan doğalgaz kombine çevrim, akışkan yataklı, nükleer, konvansiyonel kömürlü santraller ile hidroelektrik santrallerinde karşılaşılabilecek tüm kısımlara ait teknik terimler teknikvideo güvencesiyle sunulmaktadır. Aynı zamanda gıda terimleri, bilgisayar terimleri, denizcilik terimleri, inşaat terimleri, tasarım ve imalat teknolojileri terimleri, otomotiv teknik terimler ve YDS yabancı dil ingilizce sınavında en çok çıkan kelimeler arama kutusu kullanılarak sorgulanabilmektedir.

Etiketler:

,

Enerji santralları

doğalgaz kombine çevrim santral terimleri

,

akışkan yataklı santral terimleri

,

konvansiyonel kömürlü santral terimleri

,

hidroelektrik santral terimleri

,
denizcilik terimleri
,
gıda terimleri
,
bilgisayar terimleri
,
inşaat terimleri
,
tasarım ve imalat terimleri
,
otomotiv terimleri
,
YDS yabancı dil kelimeleri